Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 22 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Vergilemede adalet ve gelir vergisi uygulaması

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
308
DOI :
Özet Türkçe :

Vergilemede adalet iyi bir vergi sisteminin en temel özelliklerinden birisidir. Adil vergi sistemleri, mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırır ve sosyal huzurun korunmasına yardımcı olur. Bu noktada adil vergi sistemlerinin özellikleri önem kazanır. Bu çalışmada öncelikle adalet kavramı ele alınacak ve gelir vergisi uygulaması açısından vergilemede adaleti gerçekleştirmek için kullanılabilecek araçlar incelenecektir. Son olarak, Türk gelir vergisi uygulamasının adalet perspektifi açısından bir değerlendirmesi yapılacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The fairness of taxation is one of the main pecularities of a good tax system. Fair tax systems facilitate the adaptation of taxpayers and help the protection of the social harmony. In this point, the characteristics of the fair tax systems gain importance. In this study, the fairness concept will be discussed first and then, instruments to be used to fulfil the fairness of taxation will be examined in terms of the income tax practice. Finally, an evaluation of the Turkish income tax practice will be presented with respect to fairness perspectives.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :