Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 25 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversiteli tüketicilerin çevreci tüketim tutumları ve satın alma davranışlarına etkileri

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 1
Görüntülenme :
398
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, tüketicilerin ‘çevreci tüketime’ yönelik tutumlarını oluşturan yapıyı incelemektedir. Tüketim toplumundan ‘çevreci tüketim toplumu’na geçiş, ancak, çevreci tüketicilerle mümkün olabilecektir. Bu çalışmada çevreci tüketicileri ortaya çıkaran belirleyiciler sorgulanmaktadır. Çevreci tüketime yönelik tutumu oluşturan bileşenlerin bilinmesi, söz konusu geçiş sürecini etkinleştirme çabalarına yardımcı olacaktır. Bu çalışmanın alan araştırması üniversiteli tüketicileri ele almaktadır. Araştırma kapsamında, iki ayrı üniversitede toplam 780 öğrenciden sağlanan veriler Faktör ve Regresyon analizleri yoluyla incelenmiştir. Ulaşılan sonuçlara göre; tüketicilerin sahip oldukları çevreci kültür, çevrecilik anlayışının tüketiciler tarafından içselleştirilme düzeyi, tüketicinin çevreci kimliğe sahip olması durumunda bunun yapacağı etki düzeyine ilişkin algılamalar ve tüketicilerin sahip olduğu çevrecilik yönlü inanışlar/bilgiler, çevreci ürün satın almaya yönelik tutumu belirleyen temel bileşenlerdir.

Özet İngilizce :

This study investigates the nature of consumers’ attitudes towards environmental consumption. Transformation of ‘consumer society’ into ‘green consumer society’ can merely be achieved by ‘environmental/green consumers’. In this study, the possible determinants of green consumers are examined in the context of university students. Knowing the components of attitudes towards environmental consumption will help the efforts to enhance the process of transformation. In this context, environmental attitudes and behaviors of university students were analyzed. Data were collected from 780 students in two different universities. Findings are presented in the light of factor and regression analyses. The results indicate that the main determinants of green attitudes in consumption process are environmental culture of consumers/university students, acceptance level of environmental philosophy by consumers, perceptions towards the influence of environmentalist identity in market processes, and environment-oriented beliefs and knowledge.

 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :