Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 25 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin incelenmesine ilişkin ampirik bir çalışma

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 1
Görüntülenme :
385
DOI :
Özet Türkçe :

Girişimcilik literatürüne bakıldığında son 20 yılda girişimcilikle ilgili araştırmalarda ve uygulamalarda giderek yenilenen ve güçlenen bir eğilim göze çarpmaktadır. Bu girişimsel devrimin gelecek on yıllarda da artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Girişimciliğin giderek artan öneminden dolayı, bireylerin girişimsel eğilimlerinin şekillenmesine etki eden girişimcilik özelliklerinin incelenmesi ve ortaya konulmasına yönelik çalışmaların pratik bir değere sahip olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenlerden dolayı bu çalışmada geleceğin girişimcileri olarak görülen üniversite öğrencilerinin kişilik özelliklerinin onların girişimcilik eğilimlerine etkileri araştırılmaktadır. Bunun için öncelikle gelecekte girişimci olmayı hedefleyenlerle hedeflemeyenler arasında, girişimcilerin psikolojik özelliklerine göre fark olup olmadığı araştırılmıştır. Ayrıca cinsiyet, eğitim, ailenin iş ve gelir durumuna göre öğrencilerin girişimcilik özellikleri karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre gelecekte girişimci olmayı planlayan öğrencilerin (girişimcilik kariyeri planlayanların) girişimci olmayı planlamayanlara göre daha fazla girişimcilik özellikleri olduğu ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

In the last two decades, there has been witnessed a gradually strong current and renewed interest in entrepreneurial researches and practices in the entrepreneurship literature. It seems that this entrepreneurial revolution is going to be sustained into next decades. Given the increasing importance of entrepreneurship, it is accepted that researches in examining and identifying entrepreneurial characteristics, effecting entrepreneurial inclination and interest of individuals have practical values. Therefore, in this study, effects of individual characteristics of university students on their entrepreneurial inclination and interests as potential future entrepreneurs have been examined. In this study, at first the differences between those who plan to become entrepreneurs in the future and those who don’t in accordance with psychological characteristics of individuals have been examined. Furthermore, entrepreneurial characteristics of university students have been compared based on theirs sex, education, and their family job and income. Research results show that students who plan to have entrepreneurial carrier in the future have higher entrepreneurial characteristics than students who don’t.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :