Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 23 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uluslararası ürün yaşam eğrisi teorisinin varsayımlarının ampirik bir incelemesi.

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
571
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın amacı, çok uluslu firmaların ürün politikalarını belirlemele-rinde yararlı bir araç olarak düşünülen uluslararası ürün yaşam eğrisi teorisinin varsayımlarını ampirik olarak incelemektir. Bu amaçla önce, televizyon alıcısı ürününün üretim değerleri kullanılarak uluslararası yaşam eğrisi oluşturulmuş ve dönemlerin başlangıç ve bitiş noktalarının öngörüle-bilirliği kanıtlanmıştır. Ardından, ürüne ait dünya toplam ihracat ve ithalat verilerinin analizi yapılmıştır. Sonuçlar uluslararası ürün yaşam eğrisi teorisinin varsayımlarını destekler niteliktedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to empirically examine the assumptions of international product life cycle theory, which is conceived of as an effective tool for multinational corporations in building their product strategies. For this purpose, the international product life cycle for the amount of production of television receivers was established, and the predictability of beginning and ending point of stages were proved. Then, the total worlds’ import and export data of television receivers were processed. The results are supported the assumptions of the international product life cycle theory.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :