Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 21 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'nin yakın dönemdeki insani gelişme eğilimleri

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
319
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’nin insani gelişme alanında yakın dönemde gösterdiği ilerlemeyi farklı ülke gruplarıyla karşılaştırmalar yaparak değerlendirmek ve bu alanda daha ileri aşamalara ulaşılabilmesi için nelerin yapılması gerektiğini saptamaktır. Çalışmadan elde edilen bulgular Türkiye’nin son çeyrek yüzyılda insani gelişme alanında hızlı ilerleyen ülkeler arasında yer aldığını göstermektedir. Bununla birlikte, benzer gelişmişlik düzeyine sahip ülke gruplarıyla yapılan karşılaştırmalarda, Türkiye’nin göreli konumunda ciddi bir iyileşmenin gözlenmediği anlaşılmaktadır. Ayrıca, insani gelişme alanında elde edilen kazanımlar ülke içinde eşit olarak dağıtılamamakta, eşitsizlikler coğrafi bölgelerden toplumsal cinsiyete kadar uzanan geniş bir yelpazede kendisini göstermektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

 

 

In this study, it has been attempted to evaluate recent trends of human development in Turkey through comparing  her trends with different group of countries and to identify necessary means for attaining higher levels of human development. It has been shown that Turkey is among the countries that have rapid improvements in terms of human development for the last quarter of the twentieth century.  However,  the comparison with similar developing countries has been indicated that Turkey has not been able to improve its relative position  significantly. In addition, improvements in human development area within the country has not been shared equally either among the geographical regions or  between the genders besides the various imbalances. 

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :