Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 25 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’deki büyük gıda sanayi firmalarının rekabetçi ve yenilikçi uygulamaları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 1
Görüntülenme :
411
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma Türkiye’deki büyük gıda sanayi firmalarının rekabetçi ve yenilikçi uygulamalarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada veriler anket formu kullanılarak 80 büyük gıda firmasının 23’ünden toplanmıştır. Bulgulara göre, büyük gıda firmalarının çoğunluğu maliyet liderliği stratejisini tercih etmektedir. Beş rekabetçi öncelik arasında en fazla önem verileni ‘kalite’dir. Diğerleri sırasıyla maliyet, yenilik, güvenilirlik ve esnekliktir. Araştırma dönemi içinde firmaların yenilik yapma düzeyleri yüksek değildir. Aynı dönemde en fazla yenilik yapılan alan üretim metodudur. Firmalar olağan bir sonuç olarak temel ve uygulamalı araştırmaya göre, geliştirme faaliyetlerine daha fazla ağırlık vermektedir. Tamamen yeni bir ürün yerine mevcut ürünlerin geliştirilmesi ve pazara uyumlaştırılması en fazla tercih edilen yenilik uygulamasıdır. Firmaların yenilik yapma nedenleri arasında en önemlisi ise yeni pazarlara girmektir.

Özet İngilizce :

This paper aims at assessing the competitiveness and innovativeness practices of large food industry firms in Turkey. In this study data were collected from 23 of 80 large food firms (ISIC 311–313) in Turkey using a questionnaire. Our findings show that most of the firms in the industry prefer to adopt cost leadership strategy. Among the five competitive priorities, quality is the most important one followed by cost, innovation, reliability and flexibility. During the survey period, the innovation levels of firms are not high. In the same period, production methods had the highest score of innovation. As expected firms focused on improvement activities rather than basic and practical research. Similarly, companies emphasized on improving existing products rather than developing a new product. Entering new markets came out as the most important reason for firms engage in innovation activities.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :