Yıl 2012, Cilt: 67 Sayı : 04 Sayfalar 89 - 124 2012-04-01
Yoksulluk sorununu görmeyen bir kalkınma modeli olarak yönetişimci kalkınma: Adana örneği
YOKSULLUK SORUNUNU GÖRMEYEN BİR KALKINMA MODELİ OLARAK YÖNETİŞİMCİ KALKINMA: ADANA ÖRNEĞİ
Hatice ÖZKAN,Evren KOÇ KIRDAŞ,Taylan KOÇ
7 261

Yoksulluk kavramı, temelinde yatan eşitsizlik olgusu irdelenerek incelenmesi ve kavramlaştırılması gereken bir olgudur. Bu makalede yoksulluk ve kent ilişkisi ele alındıktan sonra yönetişim yaklaşımının kalkınma modelinin -bölüşümde adalet sorununa körlüğü çerçevesinde- Adana örneğinde somutlanmasına gayret edilecektir. Yoksulluk sorununa ve sosyal adalet, eşitlik gibi kavramlara kör bir kalkınma modeli olan yönetişimci kalkınma, mevcut egemenlik koşulları içerisinde zaten baskın konumda bulunan sermaye sınıfına, katılımcılık ve yerel demokrasi adına kamu kaynaklarının ve toplumsal iktidarın devredilmesiyle sağlanacak yeni bir hegemonya stratejisidir. Adana’nın bu çalışmada örnek olarak seçilmesinin nedenlerinden ilki, yönetişim mekanizmasının Adana’da önemli ölçüde işlerlik kazanmış olmasıdır. Neoliberalizmin eşitsiz gelişme ilkesi çerçevesinde işleyen yönetişim mekanizması, Adana özelinde ciddi dengesizlikler yaratarak işlemekte, sermaye çevrelerini her zaman olduğundan daha fazla güçlü kılmakta ve bu durum kentteki sosyo politik süreçler tarafından göz ardı edilmektedir.

Anahtar Kelimeler

Adana Kent Konseyi - AKK (2006), Adana Sürdürülebilir Eylem Planı, (Adana).
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2012
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2012


Makalenin Yazarları
Hatice ÖZKAN
Evren KOÇ KIRDAŞ
Taylan KOÇ