Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 26 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de iibf dergilerinde yayımlanan “çevre” konulu makaleler üzerine bir inceleme

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi1
Görüntülenme :
551
DOI :
Özet Türkçe :

Bir bilim disiplinin belirli aralıklarla, kendi bilimsel yayın birikimini değerlendirmesi, disiplinin geleceği bakımından önemlidir. Bu bilimsel çalışmaların önemli bir kısmı makale biçiminde ve dergilerde yayımlanmaktadır. Bu nedenle dergiler, bu tür değerlendirmeler için önemli olanaklar sağlamaktadır. Türkiye’de çevreyle ilgili disiplinlerin oluşturduğu yayın birikimi bu tür bir çalışmayı gerektirecek olgunluğa erişmiştir. İİBF çatısı altında toplanan disiplinlerin her biri çevreye ilişkin çalışmalar üretmektedir ve üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) dergileri bu birikimin önemli bir kısmını içermektedir. Türkiye’de İİBF bünyesindeki disiplinler için en yaygın yayın ortamı İİBF dergileridir. Bu çalışmada, İİBF dergilerinde yayımlanan çevreye ilişkin makalelerinin bibliyografyası oluşturulmuş, bibliyografya ve atıf çözümlemesi yoluyla bu çalışmaların niceliksel olarak değerlendirmesi yapılmış ve bulgular sınıflandırılarak ortaya konmuş ve yorumlanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

It is important in respect of future of a discipline that a discipline evaluates its own accumulation of publications at certain intervals. Most of the scientific research are published as articles at journals. Therefore, journals provide considerable opportunities for the such evaluations. The accumulation of publications of the disciplines interested in environment in Turkey has reached to the level maturity for such an attempt. Every discipline takes place in the Faculty of Economic and Administrative Sciences (FEAS) has produced  researches about environment and the journals of FEAS have covered a great majority of research concerned. In Turkey, the most popular platform for publications of the disciplines of FEAS is the journals of the FEAS. In this study, the bibliography of articles concerning environment published in the journals of FEAS has been produced; those articles have been examined quantitatively by the analysis of bibliography and citations; the findings have been classified and interpreted.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :