Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 27 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de döviz kuru oynaklığının sektörel ithalata etkileri: bir ardl ithalat modeli analizi

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1, Türkiye Kalkınma Bankası2
Görüntülenme :
398
DOI :
Özet Türkçe :

Bretton Woods Sistemi’nin 1973’de sona ermesini takip eden yıllarda, Türkiye dahil bir çok ülke esnek veya esneğe yakın bir kur sistemini benimsemistir. Bu gelisme, kurda artan oynaklığa yol açarak dıs ticaret üzerinde yansımaları olabilecek bir ortam yaratmıstır. Böylece dıs ticaret politikası gelistirmek için, kur oynaklığının dıs ticaret üzerine etkilerinin değerlendirilmesi ön kosul haline gelmistir. Bu amaçla, bu çalısma, Türkiye’de döviz kuru oynaklığının önce toplam ithalat üzerine etkilerini ve daha sonra tüketim ve yatırım malı ithalatı üzerine etkilerini incelemektedir. Bunun için, 1989-2008 yıllarına ait aylık veriler kullanarak, önce kur oynaklığı ve ithalat talebi arasında bir esbütünlesme iliskisinin olup olmadığı sınır testiyle irdelenmis, daha sonra ise bir ARDL hata düzeltme modeli çerçevesinde bu değiskenler arası kısa dönem dinamikler arastırılmıstır. Bulgular, kur oynaklığı ile yatırım malı ithalatı arasında negatif bir iliski ortaya koyarken, tüketim malı ithalatıyla kur oynaklığı arasında bir esbütünlesme iliskisinin olmadığını göstermistir.

Özet İngilizce :

In the following years after the collapse of the Bretton Woods System in 1973, many countries including Turkey adopted a flexible or a managed floating exchange rate system. This has led to a high volatility in the exchage rates, which is thought to be quite influenatial on foreigh trade. Therefore, it became imperative for policy makers to evaluate the potential effects of exchange rate volatility on international trade. To this end, this study investigates the impact of exchange rate volatility on import demand in Turkey. Further, the study disaggregates imports into two sectors: import demand on consumption goods and on investment goods (inlcuding intermediate goods) in order to see whether volatility in exchange rate has differing impacts. Using monthly data over 1989- 2008 periods, the study firstly performes an ARDL bounds test to check if the variables of interests form a cointegrating relationship and then specifies an ARDL error correction model to investigate the short run dynamics between import demand and volatility. The findings indicate that while volatility and import demand on investment goods are cointegrated and are negatively related, there is no cointegrating relationship between exchange rate volatility and import demand on consumptions goods.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :