Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 21 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de camilerin norm kadrolarının belirlenmesinde bir model önerisi

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
271
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada  Devlet Personel Başkanlığı tarafından çerçevesi çizilen ve bütün kamu kuruluşları için zorunlu tutulan  norm kadro saptama süreci  literatürle ilişkili olarak açıklanmıştır.  Ardından cami hizmetlerinin genel yapısı ve özellikleri anlatılarak DPB tarafından uygulanması istenen yaklaşımın yarattığı sorunlar ortaya konularak neden yeni bir modelin gerekli olduğu açıklanmıştır. Son bölümde ise  yaklaşık 77.000 caminin norm kadrolarının  saptanabilmesi için camilerin çeşitli faktörler açısından puanlanmasına ve sınıflandırılmasına dayalı yeni bir model geliştirilmiştir.

 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this paper, the process of staffing norms that was outlined and issued as an absolute necessity for  all public enterprises and institutions for implementation by State Personnel Department, has been briefly explained.  Then conditions, in which mosque services are  delivered,  were explained. Problems that may be created by the compulsion of the State Personnel Department and the rationale for the new model were explained . In the last section there has been developed and suggested a new model based on a grade and classification system by using some factors, in order to determine the staffing norms for about 77.000 mosques throughout  Turkey.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :