Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 22 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de belediyelerin göreli etkinliği ve mart 2004 yerel seçim sonuçlarına ilişkin bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1, Ziraat Bankası2
Görüntülenme :
247
DOI :
Özet Türkçe :

 

Kamu kesimi bütçe disiplininden artık bir tek giderler ile gelirlerin eşitlenmesi değil aynı zamanda gelirlerin harcanması yoluyla sunulan mal ve hizmetlerin hem miktar ve hem de kalite bakımından vatandaşların beklentilerini karşılaması anlaşılmaktadır. Bu nedenle, özellikle, yeni gelir kaynakları yaratma imkanları merkezi yönetime bağımlılıkları nedeniyle mümkün olmayan belediyeler için, mevcut gelirleriyle ne kadar fazla mal ve hizmet yarattıkları önemli hale gelmektedir. Zira, demokratik geleneklerin yerleşmiş olduğu toplumlarda seçmenlerin oylarını kullanırken, diğer birçok hususla beraber, bunu dikkate almaları beklenmektedir. Buradan hareketle, bu çalışmada, benzer belediyelerin gelir ve harcama davranışlarını karşılaştırmaya olanak veren veri zarflama analizi kullanılarak belediyelerin 1994-2003 yılları için göreli etkinlikleri hesaplanmış ve sadece son iki yerel seçim dönemi arasında belediyelerin gösterdiği performansa bakmak suretiyle Mart 2004 yerel seçimleri sonucunda ortaya çıkan siyasi tercihleri açıklamanın yetersiz olacağı sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

 

Public sector budget disipline does not only require a balance between revenues and expenses but also voters’ satisfaction with the level and quality of goods and services provided. Therefore, the ability of producing as much goods and services as possible using the given level of revenues becomes very important for the Turkish municipalities, of which due to the centralised nature of Turkish administrative system, their ability to create extra revenues is severely restricted. Since in sociaties with a strong democratic tradition, the voters are expected to cast their votes by taking into consideration, among many other issues, the performance of municipalities, this study calculates the relative efficiency scores for the Turkish municipalities using data envelopment analysis, which allows for a comparison amongst entities with similar revenue and expense patterns. The findings show that the performance of municipalities during the period between the last two local elections does not fully explain the political preferences of voters that produced the results of 2004 local elections.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :