Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 28 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketicilerin değer yapıları, gönüllü sade yaşam tarzı ve sürdürülebilir tüketim üzerindeki etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1, İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
308
DOI :
Özet Türkçe :

Çevresel bozulmanın arttığı modern yasamda gerçeklesen yüksek tüketim ve bu tüketim miktarının doğal kaynaklar ve çevre dengesi üzerinde yarattığı olumsuz etki dikkatleri tüketimin sürdürülebilirliği noktasına çevirmistir. Çalısmada, tüketicilerin değer ve yasam tarzlarının ve son dönemde çevre yönelimli pazar bölümünü arastırmada kullanılan gönüllü sade yasam tarzının sürdürülebilir tüketim ile iliskileri incelenmistir. Bu kapsamda tüketicilerin değer ve yasam tarzları VALS ölçeği, gönüllü sade yasam tarzı ve sürdürülebilir tüketim davranısları ise ilgili çalısmalardan elde edilen ölçekler, anket yöntemi yoluyla elde edilen veriler aracılığıyla ölçümlenmistir. Çalısmada tüketicilerin sürdürülebilir tüketim davranıslarını maddi tasarruf sağlayan ve çevresel duyarlılık ile ilgili davranıslar olarak iki bölümde incelenebileceği saptanmıstır. Genel olarak bakıldığında, tüketicilerin büyük bölümünün sürdürülebilir tüketim davranısını önemsediği saptansa da tasarruf sağlayan davranısların, çevre yönelimli davranıslara göre daha çok önemsendiği ortaya çıkmıstır. VALS değer ve yasam tarzı grupları açısından yapılan değerlendirmede ise düsünen, yapıcı, mücadeleci ve deneyimliler gruplarının sürdürülebilir tüketim ile iliskili olduğu ancak bu iliskinin deneyimliler grubunda negatif olduğu ortaya çıkmıstır. VALS ölçeğinde verilen değer ve yasam tarzlarının sürdürülebilir tüketimi açıklama yüzdesinin hayli düsük olduğu, gönüllü sade yasam tarzı ile ilgili saptanan yasam tarzlarının sürdürülebilir tüketimi açıklamada çok daha anlamlı olduğu sonucuna varılmıstır. Ancak VALS ölçeğinin isletmeler tarafından kullanım yoğunluğu dikkate alındığında arastırma sonuçlarının sürdürülebilir tüketim ile ilgili pazarlama faaliyetlerine ısık tutacağı düsünülmektedir.

Özet İngilizce :

High consumption in modern life with increasing environmentally destructions, and the negative effects of this consumption on natural resources and ecological equilibrium have pointed the attentions on sustainability of consumption. In this study, the relation of the value structure of consumers and the voluntary simple life style which is recently used in researching environment-oriented market dimension with the sustainable consumption have been analyzed. In this context, value orientation of consumers VALS scale, voluntary simple life style and sustainable consumption behavior of the relevant studies have been measured through the scales. According to the research, it is pointed out that sustainable consumption behavior can be divided into two parts: financial saving and environmental sensitivity behaviors. In general, although it is determined that majority of consumers pay attention to sustainable consumption behavior; behavior of saving money’s being more important than environment-oriented behavior has emerged. In terms of the evaluation group for VALS, fulfilled, makers, strugglers and experiencers’ groups of sustainable consumption are associated with sustainable consumption, but this relationship has emerged negatively in experiencers’ group. In addition, VALS value and life styles are quite low for explaining sustainable consumption, but voluntary simple life style scale is more meaningful in explaining sustainable consumption. However, while taking into account the intensive usage of VALS scale of the companies, it is believed that the results will lead to the sustainable consumption which is related to the marketing activities. On the other hand, when the intensity of VALS scale usage by companies taken into account, the results of research related to sustainable consumption are thought to shed light on marketing activities.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :