Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tekstil ve giyim sektöründe sürdürülebilir rekabet gücü: kayseri tekstil ve giyim sanayiinde uygulama

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi1
Görüntülenme :
305
DOI :
Özet Türkçe :

Dünya Ticaret Örgütü Tekstil ve Giyim Anlaşması’na göre, 2005 yılında kotaların kaldırılacak olması, bir çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de tekstil ve giyim sektörünün rekabet gücünün nasıl sürdürülebileceği konusunu gündeme getirmiştir. Rekabet gücünün nasıl sürdürülebileceğinin ortaya konulabilmesi için, tekstil ve giyim sektöründe rekabet gücünü etkileyen faktörlerin belirlenmesi gerekir. Günümüzde tekstil ve giyim sanayiinde rekabet gücünü etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve tekstil ve giyim sanayiinde sürdürülebilir rekabet gücünün kazanılabilmesi için alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi çalışmanın amacıdır. Tekstil ve giyim sektöründe rekabet gücünün sağlanması ve sürdürebilmesi açısından önemli olan faktörler; teknoloji düzeyi ve AR-GE çabaları, üretim maliyeti, verimlilik, mesleki eğitim, devlet teşvikleri, ürün çeşitliliğinin sağlanması, altyapı ve pazara yakınlıktır. Bu faktörlerin önem derecesini belirlemek üzere, Kayseri tekstil ve giyim sanayiinde faaliyet gösteren işletmelere anket uygulanmıştır. Anket kapsamındaki işletmelere göre, sektörün rekabet gücü açısından en önemli görülen faktörler, enerji maliyetleri, pazarlama ve hammadde maliyetleridir.

Özet İngilizce :

Under the WTO Agreement on Textiles and Clothing (ATC), all textile and clothing quotas will be eliminated on January 1, 2005. To what extend the Turkish textile and clothing industries can sustain competitiveness under these new conditions become an important issue. It is necessary to determine the factors that affect the competitiveness of these industries in order to state how they can sustain their competitiveness. The purpose of our study is to determine the factors that affect competitiveness of textile and apparel industries, and to determine the necessary precautions to achieve sustainable competitiveness in textile and apparel industries. The factors that affect sustainable competitiveness in textile and apparel industries are technology level, research and development efforts, cost of production, productivity, vocational education, government incentives, providing production diversity, infrastructure and proximity to markets. To determine the importance of these factors, a questionnaire has been sent to textile and apparel firms in Kayseri. According to results of the questionnaire, the most important factors that affect competitiveness in textile and apparel industries are cost of energy, marketing and cost of raw materials.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :