Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 26 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Teaching collaboration in the age of networks

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 1
Görüntülenme :
346
DOI :
Özet Türkçe :

The role of collaborative forms of organizing in the functioning of public, private, and nonprofit organizations has significantly increased in the most recent years. Thus, public administrators need to posses a set of relevant skills, orientations, and values to function effectively in intra-, and inter-organizational collaboration. The current paper aims at contributing to the debate by offering a course on collaboration. The paper emphasizes first the need for preparing public servants for a networked world. It then puts forward a course proposal for teaching collaboration, and succinctly examines, among others, the content, context, and processes of such a course. The paper ends with a brief discussion.

Özet İngilizce :

Son yıllarda, işbirliğine dayalı örgütlenme biçimlerinin kamu, özel ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların işleyişindeki rolü giderek artmaktadır. Dolayısıyla, kurum-içi ve kurumlararası işbirliğinde etkili olabilmeleri için, kamu yöneticilerinin bir dizi uygun beceri, yönelim ve değere sahip olması gerekmektedir. Bu yazı, işbirliği konusunda bir ders önerisiyle mevcut tartışmaya katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Yazıda ilk olarak, kamu görevlilerini ağbağlardan oluşan bir dünyaya hazırlama gereğine vurgu yapılmaktadır. Ardından, işbirliğinin öğretilmesine dönük bir ders önerisi ortaya konulmakta ve ilgili dersin içeriği, bağlamı ve işleyiş süreçleri gibi hususlar özlüce incelenmektedir. Yazı, kısa bir değerlendirme ile son bulmaktadır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :