Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 25 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sürdürülebilir katı atık yönetimi ve belediyelerde yöneticilerin katı atık yönetimiyle ilgili tutu ve düşüncelerinin analizine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 1
Görüntülenme :
423
DOI :
Özet Türkçe :

Yerleşik hayata geçiş ile birlikte ortaya çıkan katı atık sorunu, sanayileşme, kentleşme, nüfus artışı ve ekonomik gelişmelerle daha da büyüyerek çevre problemlerine sebep olmaktadır. Ülkelerin özelliklerine göre farklılık gösteren katı atık yönetimi Türkiye’de yerel yönetimler kapsamında belediyeler tarafından gerçekleştirilmektedir.-Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki il merkez belediyelerindeki birim yöneticilerinin katı atık yönetimi konusundaki düşüncelerini belirlemektir. Anket yönteminin kullanıldığı bu çalışmada belediyelerin katı atık hizmetleri, katı atık yaklaşımları ve belediyelerin konuyla ilgili düşünceleri incelenmiştir.Bu araştırma sonucu elde edilen bulgular, katı atık yönetiminin öneminin henüz tam olarak anlaşılmadığını ve konuyla ilgili çalışmaların başlangıç seviyesinde olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu sonuçlar katı atık yönetiminin öneminin anlaşılmasıyla katı atık yönetiminde sürdürülebilirliğin gerçekleşebileceğini göstermektedir.

Özet İngilizce :

Solid waste problem appeared with settled life and has growed with industrialization, urbanization, increasing population and economical development. It has caused to enviromental problems. Solid waste management is changing gradually according to countries’ characteristics. In Turkey, solid waste management is realized by municipalities within the scope of local governments. The aim of this study is to determine the solid waste management issues of province municipalities in Turkey. In this study, solid waste service, solid waste approaches of municipalities’, and thoughts about this subject of municipalities’ are examined by inquery method. Findings which are avaible from this research show that the importance of solid waste management haven’t been understood yet and workings about this subject are at the beginning level. And these findings indicate that with understanding the importance of solid waste management, sustainability of solid waste management will be realized.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :