Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 24 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sözsüz iletişim ve iş ortamında üstün başarı: öğretim elemanları örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi1
Görüntülenme :
344
DOI :
Özet Türkçe :

 

Genel iletişim becerilerinin bir parçası olan sözsüz iletişim becerilerinin iş hayatındaki rolü pek çok araştırmada detaylı olarak incelenmiştir. Bu çalışmada söz konusu çalışmalara “üstün başarı” boyutu eklenerek, sözsüz iletişim becerilerinin iş ortamında başarıya katkısı akademisyenler örneğinde araştırılmaktadır. Çalışmanın görgül kısmında kullanılan biri sözsüz iletişim becerilerini, üçü ise başarıyı ölçen dört farklı ölçekle, öğrencileri tarafından sınıf ortamında üstün başarılı olarak algılanan Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarının sözsüz iletişim becerilerinin, onların algılanan başarıları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Elde edilen bulgular, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Porto Riko ve Finlandiya’da aynı ölçeklerin kullanımıyla farklı çalışmalarda ulaşılan sonuçlarla karşılaştırılarak kültürler arası farklılıkların etkileri de saptanmaya çalışılmıştır. Çalışma sonuçları üstün başarılı olarak algılanan öğretim elemanlarının sözsüz iletişim becerilerinin de yüksek düzeyde olduğunu göstermiştir. Ayrıca öğretim elemanlarının sözsüz iletişim becerilerinin sınıftaki etkilerinin, ülke kültürünün “Yakınlık/Uzaklık” derecesine bağlı olarak farklılık arz ettiği ve söz konusu becerilerin, akademisyenlerin sınıf ortamındaki başarılarının tüm boyutları ile pozitif ve anlamlı korelasyon içinde olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar akademisyenler için düzenlenen ve sınıf ortamındaki başarıyı artırmayı amaçlayan “Eğiticilerin Eğitimi” benzeri hizmet içi eğitim ve geliştirme çalışmalarında sözsüz iletişim becerilerine de yer verilmesinin önemine dikkat çekmektedir.

Özet İngilizce :

The role of nonverbal communication in the workplace as a part of general communication skills was scrutinized in many studies. By adding the high success dimension to the previous research, this study tries to find out the effects of nonverbal communication skills on the success at the work setting through the example of academicians. In the empirical study, the effects of nonverbal communication skills of highly successful Economics and Administrative Sciences Faculty members on their performance in the university classroom at Hacettepe University were assessed by using four different scales. Findings were compared with the data obtained from the studies done in the United States, Australia, Puerto Rico and Finland. Results showed that high performers have a high competency level of nonverbal communication skills. Furthermore, the effects of nonverbal communication skills of faculty members exhibited differences in accordance with the “Immediacy/Non-immediacy” level of the country. Findings also demonstrated that nonverbal communication skills have a positive correlation with all aspects of the success in the instruction process. In conclusion, results of the study emphasize the importance of attaching more importance to nonverbal communication skills in “training and development programs” aiming at improving the success level of academicians in the classroom instruction.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :