Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 25 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Siyasal islam, milliyetçilik ve terör

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 1
Görüntülenme :
298
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, son zamanlarda etkinliği artan “İslami/İslamcı terör”ün ortaya çıkarak zamanla yaygınlaşmasının altında yatan nedenleri incelenmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda öncelikle İslam’ın bir ideoloji olarak konum-lanması ve bunun sonucunda siyasal İslamcı düşüncenin ortaya çıkmasından hareket edilmektedir. Siyasal İslam’ın zamanla ulusal (mikro) ve küresel (makro) boyutta milliyetçi ideolojiye eklemlenmesi ise son zamalarda yaşanan İslami/İslamcı terörün temel nedeni olarak sunulmaktadır. Böylece, İslam adına şiddetin böylesine ayırımsız ve fütursuzca kullanımının nedeni büyük ölçüde, İslamcı düşüncenin milliyetçi ideoloji ile kesişerek bir kimlik mücade-lesi içine girmesi ve söz konusu milliyetçiliğin zamanla daha saldırgan bir nitelik kazanması ile açıklanmaya çalışılmaktadır. İslamcılığın böyle bir sürece girmesi ise, batının kendi içinde yaşadığı dönüşüm ile Müslüman coğ-rafyadaki müdahaleleri ve bunların yarattığı sonuçlara dayandırılmaktadır. Bu süreçte terör ve her türlü değerden arınmış saldırı türleri klasik savaşların yerini almıştır.

 

Özet İngilizce :

The main aim of this study is to investigate the causes of Islamist/Islamic terror which has been increasing nowadays. On this basis, primarily this investigation is being started from the point of the construction of Islam as a political ideology and the appearance of political Islamic thought. The main argument of this study is that the primary reason of Islamic/Islamist terror is the unification of political Islam and nationalist ideology at the national (micro) and global (macro) level. Thus this study explains Islamist terror with intersection of Islamist thought with the nationalist ideology and the transformation of this unity into an identity struggle. When this nationalism has gained more aggressive features, the attacks for the sake of Islam have increased. The reason of such a process in political Islam depends a transformation of the West itself. As a result of both of these transformation processes, terror and the types of attack which have lost ethical values have replaced the classical wars.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :