Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sivil toplumun kavramsal tarihi ve sivil toplumla ilgili güncel tartışmalar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
355
DOI :
Özet Türkçe :

Dünya ekonomisinde ve politikasında yaşanan küresel değişim ve bilişim teknolojisindeki gelişmeler, 1980’lerden bu yana siyasal fikirler ve yapıları derinden etkilemektedir. Doğu Avrupa’da otoriter yönetimlerden demokrasiye doğru yaşanan dönüşüm, SSCB’nin çözülmesi, sosyalizmin krizi ve bilişim teknolojisindeki baş döndürücü gelişmeler, Batı siyaset biliminin anahtar kavramları olan “demokrasi” ve “sivil toplum”u tüm dünyada yeniden popüler hale getirdi. Bu çalışmada da sivil toplumun kavramsal tarihi özetlenmekte, sivil toplum demokrasi ilişkisi irdelenmekte ve çağdaş bir sivil toplum tanımına ulaşılması amaçlanmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Global changes in economics, politics and information technology have strongly affected the political ideas since the 1980s. The democratic transition in the Eastern Europe, collapse of USSR, crisis of socialism and tremendous developments on information technologies have made the concept of civil society and democracy which have been one of the main concepts of the Western politics popular all over the world. In this study, conceptual history of civil society is summarised and categorised, relationship between democracy and civil society is evaluated and it is tried to reach a contemporary definition of civil society.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :