Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 25 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Russian emigration to turkey in the 1920’s:a case study

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi1
Görüntülenme :
415
DOI :
Özet Türkçe :

The issue of migration became more sensitive, painful and extremely important in contemporary world affairs. Governments, international organizations, NGOs are all trying to solve this problem of the massive transboundary movements of people. International cooperation in itself is not enough and present conditions require new approaches and a very flexible policy on this matter. The causes of the modern problems of migration often are laying in the historical, religious, and ideological traditions of the state’s migration policies. In this way a historical background of Russian and Turkish States’ (Ottoman Empire and then the Turkish Republic) migration policies will be studied and their reflections on the behaviors of Russian emigrants and developments of the legislation on this subject will be specifically analyzed.

Özet İngilizce :

Günümüz dünya politikası alanında göç sorunu eski dönemlerden daha hassas, daha ıstırap çektiren ve çok daha önemli bir konu haline gelmiştir. Devletler, uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşları bu sınıraşan kitlesel insan hareketlerine ilişkin sorunları çözmeye çalışmaktadır. Günümüzün mevcut koşulları bu konunun çözümü için tek başına uluslararası işbirliğini yetersiz kılmakta, çözüm için yeni yaklaşımları ve çok daha esnek bir politikayı gerekli kılmaktadır. Modern göç problemleri genelde devlet göç politikasının tarihi, dini ve ideolojik geleneklerinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla Rusya Devleti’nin ve Türkiye Devleti’nin (Osmanlı İmparatorluğu ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti) geçmiş göç politikaları Rus göçmenlerini ve bu konudaki hukuki gelişmeleri etkilemiştir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :