Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Public and private investment in a vector error correction model: empirical evidence from turkey

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
335
DOI :
Özet Türkçe :

This study investigates the dynamic interaction between public and private investment in Turkey. To this end, because the variables in question are cointegrated, a vector error correction representation of private investment is employed. Variance decomposition and impulse responses are derived from the VECM to analyze the relationship between public and private investment. The empirical findings indicate that while real GDP has an accelerator impact, real public investment has a detrimental effect on the investment activities of private sector in Turkey.

Özet İngilizce :

Bu çalışma, Türkiye’de, kamu ve özel sektör yatırımları arasındaki dinamik ilişkiyi incelemektedir. Bu amaçla, söz konusu değişkenler arası eşbütünleşme olduğundan, özel sektör yatırımları için bir vektör hata düzeltme modeli (VECM) uygulanmıştır. Kamu ve özel sektör yatırımları arasındaki ilişkiyi analiz etmek için, varyans ayrıştırması ve etki-tepki fonksiyonları VECM’den elde edilmiştir. Ampirik bulgular, Türkiye’de, reel gayri safi milli hasılanın özel sektör yatırımları üzerindeki hızlandıran etkisini ortaya çıkarırken, reel kamu yatırımlarının ise dışlayıcı etkisi olduğunu göstermektedir. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :