Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 21 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Psikolojik güçlendirme algısı ve bazı demografik değişkenlerin örgütsel bağlılığa etkisi

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
313
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, psikolojik güçlendirme algısı ile bazı demografik değişkenlerin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Kamu ve özel sektörde yer alan bankalarda şube müdürü, müdür yardımcısı ve şef pozisyonunda görev yapmakta olan 223 kişiden anket yoluyla bilgi toplanmıştır. İstatistiksel analiz sonucunda örgütsel bağlılıkla cinsiyet, yönetsel pozisyon, ve çalışma süresinin ilişkisinin olduğu ancak eğitim düze-yinin ilişkisinin olmadığı belirlenmiştir. Öte yandan psikolojik güçlendirme algısı ile örgütsel bağlılık arasında da güçlü bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This research has been undertaken to determine the relationship among psychological empowerment, certain demographic variables and organizational commitment. A total number of  223 bank administrators, working in public and private sectors, including branch managers, vice managers and chiefs were evaluated through a questionnaire. Statistical analysis of the data revealed that organizational commitment has a significant relation with gender, managerial position, years of experience but not with educational level. Furthermore, perception of psychological empowerment and organizational commitment were found to be strongly related.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :