Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 27 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Productive efficiency of privatized cement plants in turkey

Yazar kurumları :
Privatization Administration1, Ankara Üniversitesi2
Görüntülenme :
276
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this study is to use Data Envelopment Analysis (DEA-CCR and DEA-BCC Models) to evaluate the productive efficiency of cement plants in Turkey between 1989 and 2006. Total of 25 cement plants were privatized between 1989 and 2003 and over one billion US dollar income generated. Among the cement plants that were analyzed, Iskenderun, Ankara, Söke, Trakya and Denizli cement factories have worked efficiently with comparison to the others between 1987 and 2006. However, it is not possible to conclude that the productive efficiency of privatized cement plants performed better than the preprivatized period.

Özet İngilizce :

Bu çalısmanın temel hedefi, Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemini kullanarak 1989 ve 2006 yılları arasında Türkiye’de çimento tesislerinin verimlilik ve etkinliklerini analiz etmektir. 1989 ve 2003 yılları arasında toplam 25 çimento tesisi özellestirilmis ve bu özellestirmelerden bir milyar doların üzerinde gelir elde edilmistir. Analize tabi tutulan çimento tesisleri arasında, , Iskenderun, Ankara, Söke, Trakya ve Denizli çimento fabrikaları diğerlerine göre daha verimli hale gelmislerdir. Fakat özellestirilen çimento fabrikalarının özellestirilmeden önceki dönemle karsılastırıldıklarında verimliliklerinin arttığı yönünde bir sonuca ulasmak mümkün görünmemektedir.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :