Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 27 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pozitivist ve postpozitivist paradigmalar çerçevesinde metodoloji tartısmalarının yönetim ve pazarlama alanlarına yansımaları

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
420
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmada, bilimsel arastırma yöntemlerinde nicel yöntemlerden nitel yöntemlere geçisle kendini gösteren paradigmatik dönüsümün, yönetim ve pazarlama alanlarındaki yansıması incelenmistir. Bu çerçevede öncelikle bilimde paradigma kavramı, pozitivist ve postpozitivist paradigmalar ve sosyal bilimlerdeki etkileri tartısılmıstır. Arastırma amacı doğrultusunda Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1990-2005 tarihleri arasında yazılan yönetim ve pazarlama alanlarındaki yüksek lisans tezleri içerik analizi yöntemi ile incelenmistir. Arastırma sonunda, incelenen 15 yıllık süreç içerisinde, nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalısmaların halen ağırlıkta olduğu gözlenmis, nitel yöntemler ile yapılan çalısmaların ise az sayıda olduğu ve yıllar itibariyle de belirgin bir artıs göstermediği belirlenmistir. Buna ek olarak, yapılan nitel çalısmalarda arastırma amacı, deseni ve veri toplama biçimleri açısından çesitliliğin az olması göze çarpan bir diğer sonuçtur.

Özet İngilizce :

In this study, the reflections of paradigm shift in the field of management and marketing which shows itself in scientific research methods as a transition from quantitative to qualitative methods, were examined. In this context, the concept of paradigm in science, positivist and postpositivist paradigms and their effects in social sciences were discussed. In direction of the study purpose, master theses that were written in the fields of management and marketing between the years 1990-2005 at Gazi University Institute of Social Sciences were examined by content analysis method. As a result, it was determined that within 15 year-period of time theses carried out by quantitative methods were more than those done by qualitative methods and the number of theses conducted by qualitative methods has not increased. In addition, the lack of variety with regard to the study purpose, research designs and data collection methods in the theses carried out by qualitative methods was another noticeable result.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :