Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 25 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Politik istikrarsızlığın hüküm sürdüğü bir ekonomide reel döviz kurunun stokastik davranışı: türkiye üzerine ampirik bulgular, 1971-2002

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 1
Görüntülenme :
306
DOI :
Özet Türkçe :

 

Çalışmada Bayesyen Gibbs örnekleme yönteminin içerildiği bir Markov dönüşüm modeli kullanılarak, Türkiye ekonomisi için reel döviz kurunun stokastik davranışı analiz edilmektedir. Kullanılan yöntem modelin gerek parametrelerinde gerekse de varyansında rejim değişikliği niteliklerinin yakalan-masına olanak sağlamaktadır. Ampirik çalışmanın bulguları, reel döviz kurunun düşük değişkenlik rejimlerinde durağan, yüksek değişkenlik rejimlerinde ise durağan olmayan bir yapı sergilediğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, sık hükümet değişiklikleri sonucunda oluşan politik istikrarsızlığın, satın alma gücü paritesinde önemli sapmalara neden olduğu ortaya çıkmaktadır.

 

Özet İngilizce :

Stochastic behaviour of the real exchange rate for Turkey is examined by using a Markov-switching model incorporating Bayesian Gibbs sampling method. The methodology used allows to capture the regime switching properties both in the parameters and the variance of the model. The results indicate that the real exchange rate is stationary during the low volatility regime and non-stationary during the high volatility regime. Frequent government changes resulting political instability also cause significant deviations in purchasing power parity.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :