Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 22 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Piyasa ekonomisine geçiş sürecinde vergi kültürü: türkiye örneği

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi1
Görüntülenme :
281
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, bireylerin vergi kurallarına gönüllü uyumlarını artırabilmek için mali alanda yapılması gereken reformların neler olacağını araştırmaktadır. Çalışmada piyasa ekonomisine geçmek isteyen ülkelerde, vergi sisteminin istikrarlı hale getirilmesi, mükellefler üzerindeki vergi yükünün düşürülmesi, vergi boşlukları ve ayrıcalıklı uygulamaların kaldırılması gibi vergi hukukunda yapılacak düzenlemelerin zorunlu olmakla birlikte yeterli olmayacağı iddia edilmektedir. Vergi idaresinin yeniden yapılandırılmasına, müşevviklerin işlerliğinin artırılmasına ve genel olarak devletin ekonomideki rolüne ilişkin daha kapsamlı reformların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu değişiklikler, piyasa ekonomisine geçiş sürecine olumlu katkı sağlayacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This paper analyzes fiscal reform in order to be able to rise above the tax compliance of individuals. The paper argues that changes tax code such as increasing stabilization of tax system, reducing tax burden, removing tax loopholes and privileges, etc. are necessary in order to be neutral tax system but not sufficient conditions for a complete transition to a market economy. Further deep changes –such as recreation of tax administrations, changes in incentives, changes in the role of government- are needed. All of these changes would help in continuing the process of transition to a market economy.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :