Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 28 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Performance of private electricity and natural gas distribution firms during energy reform, financial crises and eu accession

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
280
DOI :
Özet Türkçe :

This paper uses accounting measures, namely; Return on Assets and Operating Return on Assets to examine the performance of private electricity and natural gas distribution firms in Turkey through 1990-2005. In this period Turkish energy sector went through three major restructurings, each of which occurred just about a major step was taken between Turkey and European Union and during various financial crises. The period also reflects any changes in the industry due to each restructuring. System-GMM methodology is employed to analyze firm level data. The findings show that the measures are negatively associated with firm size but positively related to sales growth. Moreover the debt ratio positively affects the measures during the economic expansion periods. The measures display irrelevancy to GDP and a declining pattern in time. More importantly, the level of Operating Return on Assets is always below that of Return on Assets, suggesting that the firms are earning profit elsewhere than their own distribution activities.

Özet İngilizce :

Bu çalısma varlıkların getirisi ve varlıkların faaliyet getirisi gibi muhasebe ölçütlerini kullanmak suretiyle 1990-2005 yılları arasında Türkiye’de faaliyet gösteren özel elektrik ve doğal gaz dağıtım firmalarının performansını arastırmaktadır. Bu süreç içerisinde Türkiye’deki enerji sektörü, farklı finansal krizler ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasında atılan önemli adımların esiğinde, üç büyük yeniden yapılandırma yasanmıstır. Firma düzeyindeki verinin analizi için system-GMM metodolojisi kullanılmıstır. Sonuçlar göstermektedir ki söz konusu ölçütler firma büyüklüğü ile negatif, satıslardaki büyüme ile pozitif yönde iliskilidir. Borçlanma oranı sadece ekonomik genisleme dönemlerinde söz konusu ölçütleri olumlu yönde etkilemektedir. Ölçütler GSYH’ya duyarsız ve zaman içerisinde düsme eğilimi göstermekte olup firmaların karlarını kendi dağıtım faaliyetlerinin dısındaki alanlarda elde ettiklerini onaylar sekilde firmaların varlıklarının faaliyet getirisi varlıkların getirisi düzeyinin hep altında yer almaktadır

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :