Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 22 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pazarlama anlayışları ile ilişki pazarlaması uygulamaları arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
336
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, pazarlama anlayışları ile ilişki pazarlaması arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, araştırma soruları Küçük ve Orta Boy İşletme sahibi, yöneticisi veya pazarlama sorumlularının pazarlama anlayışları ve ilişki pazarlamasını uygulama düzeylerini belirlemeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu noktadan hareketle, anket yöntemi ile veriler elde edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda deneklerin modern pazarlama ve ilişki pazarlaması anlayışında oldukları ve genellikle ilişki pazarlaması uygulamaları yaptıkları belirlenmiştir. İlişki pazarlaması ve modern pazarlama anlayışı ile personele ve diğer firmalara yönelik ilişki pazarlaması uygulamaları arasında ilişki bulunmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is to define the relation between marketing concept and relationship marketing. For this purpose, the questionnaire is designed to collect data, from the owners, general managers or marketing managers of Small & Medium Size Business Enterprises (SME), about their marketing approaches on marketing and the level of application of relationship marketing by them. The results suggest that subjects use modern marketing and relationship marketing concept and usually apply relationship marketing. It is determined that there is a relation between modern marketing concept and relationship marketing and relationship marketing applications towards personnel and other firms.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :