Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 25 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pazarlama ahlakına gösterilen tepkiler ve tüketici ahlakıyla ilişkisi

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 1
Görüntülenme :
290
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, işletmelerin pazarlama faaliyetlerine ilişkin etik davranışlarına tüketicilerin gösterdiği tepkiler ve bu tepkilerin tüketicilerin benimsediği ahlak anlayışına göre değişip değişmediğini belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için anket yöntemi kullanılmış ve 520 kullanılabilir anket formu analize tabi tutulmuştur. İstatistiksel yöntem olarak faktör ve kanonikal korelâsyon analiz tekniklerinin kullanıldığı çalışma sonuçları, mutlakıyetçi ve durumsalcı ahlak anlayışına sahip tüketicilerin, işletmelerin pazarlamayla ilgili etki davranışlarına karşı hem teşvik edici, hem de caydırıcı tepkiler verirken, etik sorunlara karşı da duyarlı davrandıklarını göstermiştir.

 

Özet İngilizce :

The aim of this study is to explore the consumers’ reactions to companies’ ethical behaviours regarding marketing activities and whether these reactions change depending on the sense of morality. For this purpose; survey  has been used and 520 usable survey forms have been analysed.  The results of the study in which factor and canonical corelation analysis techniques have been used as the statistical method have revealed that consumers who have absolute and situational sense of ethics both give encouraging and deterring reactions to firms’ ethical behaviours regarding marketing and are sensible to ethical problems

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :