Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 21 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öteki sorunsalının "alterite" kavramı çerçevesinde yeniden okunması üzerine bir deneme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
343
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, "öteki" kuramının temelini oluşturan alterite kavramı, söz konusu kuramın önde gelen yorumcuları Levinas, Kristeva ve Waldenfels-nın görüşlerinden hareketle irdelenmiştir. Zira, modern toplumların belirleyici nitelikleri arasında yer alan içleme-dışlama problematiğinin, yeni bir okumayla tekrar ele alınmasının zorunlu olduğu düşünülmektedir. Bu anlamda, öteki kuramının hoşgörü, çok kültürlülük, farklılık  gibi görece yeni olgularının, literatürün klasik varsayımlarını aşan bir perspektifte incelenmesinin yerinde olacağı savunulmaktadır.

 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study aims at investigating “alterity,” which is one of the basic concepts of the theory of the “other” by focusing on the views of the mainstream theorists like Levinas, Kristeva and Waldenfels. As it is one of the determining features of the modern societies, the problematic nature of inclusion-exlusion should be reconsidered. In this juncture, it is argued that the relatively new phenomena of tolerance, multiculturalism and difference should be analyzed by transcending the classical assumptions of the other literature.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :