Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 22 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgüt-çevre ilişkisinde yeni perspektif arayışı: dinamik örgütsel çevre ve örgütsel doku

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
376
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, örgüt-çevre ilişkisini açıklamada, kurumsalcı kuram, kaynak bağımlılığı kuramı ve nüfus ekolojisi kuramı sentezlenmeye çalışılmıştır. Sentezleme çabasının bir sonucu olarak kuramların tek başlarına örgüt-çevre ilişkisini açıklamada önemli eksiklikleri bulunduğu, bir arada düşünüldüklerinde de örgüt-çevre ilişkisine tek yönlü ve dışarıdan baktıkları için tam anlamıyla açıklayıcı olamadıkları görülmüştür. Bu konudaki eksikliği gidermek ve örgüt-çevre ilişkisine başka bir perspektiften, yani örgütün içerisinden bakmak amacıyla dinamik örgütsel çevre ve örgütsel doku kavramları önerilmiş ve tartışılmıştır. Bu kavramların, örgüt-çevre ilişkisini açıklamaya yardımcı olacağı sonucuna varılmıştır.

 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, institutional theory, resource dependency and population ecology theories are strived to be synthesized for a better explaination of organization-environment relationship. As a result of the effort for synthesizing these theories, it has been argued that they have critical deficiencies in explaining organization-environment relationship, and they even can not supplement each other in this respect totally. In order to fill the gap that these theories could not, an inner perspective is considered to be appropriate for explaining organization-environment relationship, and two concepts, namely “dynamic organizational environment” and “organizational texture” are proposed and discussed. They are thought to be helpful in explaining the given relationship. 

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :