Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ontological and epistemological grounding of fuzzy theory

Yazarlar :
Yazar kurumları :
University of Toronto1
Görüntülenme :
355
DOI :
Özet Türkçe :

Ontological and epistemological grounding of fuzzy theory is discussed with a hierarchy of levels of theoretical inquiry and their questions. The hierarchy is of seven levels. At each level, we ask a fundamental question to expose one's standing with respect to acceptance or rejection of the positions. At the bottom there are the two ontological questions; next there are the two general epistemological questions; then there are the two domain specific epistemological questions; and finally there is the application level questions. The hierarchy is shown to elicit the crisp (classical) set and logic theory stance and the fuzzy set and logic stances. We discuss only the first six levels in this exposition

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bulanık Mantık Teorisinin, ontolojik, epistemolojik temelleri teorik sorgulama seviyeleri hiyararşisinde tartışılmıştır. Hiyerarşi yedi seviyeden oluşmaktadır. Her seviyede bir temel soru sorulmuştur. En altta iki ontolojik soru mevcuttur; sonraki seviyede iki genel epistemolojik soru; daha sonrakinde iki alan-özgü epistemolojik soru ve son olarak da uygulama seviyesi soruları vardır. Hiyerarşi, klasik küme ve mantık teorisi ile bulanık küme ve mantık duruşunu açığa çıkaracak şekilde verilmiştir. Bu çalışmada yalnızca ilk altı seviye tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :