Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 28 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nakit temettü bilgisinin hisse senedi getirisi üzerinde önemli bir etkisi olup olmadığının imkb de test edilmesi

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1, İktisat Bölümü2, 3, Sermaye Piyasası Kurulu4, Teftis ve Gözetim Kurulu Baskanı5, İstanbul Menkul Kı
Görüntülenme :
388
DOI :
Özet Türkçe :

Çalısmada Türkiye sermaye piyasasında nakit temettü bilgisinin hisse senedi getirisi üzerinde önemli bir etkisi olup olmadığı, açıklama etkisi aracılığıyla ve 2003-2007 yılları arasındaki beş yıllık dönemde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören 83 şirketin 321 adet nakit temettü açıklaması ile ilgili fiyat verileri kullanılarak regresyon yöntemiyle test edilmiştir. Elde edilen bulgular çerçevesinde üç önemli sonuca ulaşılmıştır. Birincisi, nakit temettünün açıklanması sonrasında hisse başına nakit temettü oranı ile kümülatif normalüstü getiri arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif bir ilişki vardır. Hisse başına yüksek nakit temettü açıklayan hissenin normalüstü değer kaybı, hisse basına düşük nakit temettü açıklayan hissenin fiyatına göre daha fazladır. Dolayısıyla, nakit temettü fiyatı etkileyebilecek önemli bir bilgidir. İkinci olarak, fiyatın bilgiye uyarlanma süreci açıklamanın yapıldığı gün başlamakta ve en az 15 gün devam etmektedir. Nakit temettü açıklanmasından sonra en güçlü etki ilk üç günde olmaktadır. Son olarak, nakit temettü açıklaması öncesinde anlamlı bir fiyat hareketinin olmaması nedeniyle, fiyatı etkileyebilecek ve önemli bir bilgi olan nakit temettü kararının şirket içinden piyasaya sızmadığı sonucuna varılması mümkündür.

Özet İngilizce :

This study investigates the information content of the cash dividend in the Turkish capital markets by using regression analysis. Data used in the study consist of 321 cash dividend announcements and relevant prices of 83 companies traded in Istanbul Stock Exchange during the 2003-2007 period. The main findings of the study are as follows: First, there is a significant negative relationship between cash dividend and abnormal return after the announcement. The announcement of a higher cash dividend per share results in a significant higher negative abnormal return and the announcement of a lower cash dividend per share results in a significant lower negative abnormal return. Therefore, cash dividend has information content. Second, the adjustment of prices to new information starts on the announcement day, and it continues at least 15 days. The most significant price adjustment takes place in the first three days. Finally, there is no significant relationship between cash dividend and abnormal return prior to the announcement day which implies that there is no significant information leakage prior to the information becoming publicly available.

Anahtar kelimeler :

ISE ,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :