Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 26 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebe politikası seçimi: pozitif muhasebe teorisi ve ekonomik belirleyiciler- ampirik bir çalışma

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi1
Görüntülenme :
581
DOI :
Özet Türkçe :

Muhasebe politikaları, işletmelerin finansal sonuçları ve performansı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu yüzden, muhasebe bilgi kullanıcılarının, işletmelerin muhasebe politikası seçimini hangi faktörlerin belirlediğini bilmesi gerekir. Bu çalışmanın amacı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na kayıtlı halka açık şirketlerin 2005 yılı yıllık raporlarında yer alan 3 önemli muhasebe yöntemi ile ilgili açıklamalarını inceleyerek işletmelerin muhasebe politikası seçimini etkileyen ekonomik belirleyiciler hakkında delil sağlamaktır. Watts ve Zimmerman, işletme yönetiminin muhasebe politikası seçim davranışlarını açıklamak için üç hipotez ileri sürmüştür. Bunlar; borç / öz kaynaklar, büyüklük ve ikramiye ödeme planı hipotezleridir. Birçok ampirik çalışma, bu üç hipotezi doğrulamaktadır. Bununla birlikte, bu ampirik çalışmada, çoklu lojistik regresyon analizi sonuçları kaldıraç oranı, işletme büyüklüğü ve ikramiye ödeme planı gibi ekonomik belirleyicilerin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na kayıtlı halka açık şirketlerde işletme yönetiminin gelir artırıcı (azaltıcı) muhasebe politikası seçimini açıklamadığını göstermektedir.

Özet İngilizce :

Accounting policies has a great impact on financial results and performance of companies. Therefore, the users of accounting information must know which factors determine companies’ accounting policy choices. The aim of this study is to provide evidence for the economic determinants that may affect company’s accounting policy choices by examining three key accounting method disclosures in the 2005 annual reports of the publicly-held companies listed on the Istanbul Stock Exchange. Watts and Zimmerman proposed three hypotheses to explain the actions of management’s accounting policy choices; the debt-equity hypothesis, the size hypothesis, and the bonus plan hypothesis. The most of empirical study confirmed the debt-equity hypothesis, the size hypothesis and the bonus plan hypothesis. However, in this empirical study,  the results of multiple logistic regression analysis show that the economic determinants such as company’s leverage ratio, company’s size and bonus plan don’t explain the management’s income increasing (decreasing) accounting policy choice at publicly-held companies listed on the Istanbul Stock Exchange.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :