Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 22 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebe meslek mensuplarının 7/a ve 7/b maliyet hesaplarını kullanma düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma: kayseri örneği

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi1
Görüntülenme :
298
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, tekdüzen muhasebe sisteminde yer alan 7/A ve 7/B maliyet hesapları seçeneklerinin kullanım düzeyinin araştırılması ve seçenek belirlemede etkili olan faktörlerin belirlenmesine yöneliktir. Araştırma Kayseri il merkezinde faaliyette bulunan serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlere anket uygulaması yoluyla yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 7/A seçeneği, 7/B seçeneğine göre daha fazla tercih edilmektedir. Bu tercihte etkili olan en önemli faktörler ise 7/A seçeneğinin giderleri işletme fonksiyonlarına göre kaydetmesi, yaygın olarak kullanılan bir seçenek olması ve 7/B seçeneğine göre daha kolay uygulanabilir olmasıdır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study is aimed at investigating usage level of 7/A - 7/B cost accounts alternatives in uniform accounting system and determining factors effecting alternative choosing.  It is performed by questionnaire form on independent accountant and certified public accountant facilitating in Kayseri. As a result alternative 7/A is preferred more than alternative 7/B. Main factors determining this preference are as follows: In 7/A alternative expenses are recorded in respect of business functions, it has a widespread usage and it is performed more simple than 7/B.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :