Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 24 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mali sistemdeki değişimlerin toplumsal yapı üzerine etkisi: osmanlı’dan cumhuriyet’e

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi1
Görüntülenme :
299
DOI :
Özet Türkçe :

Mali olayların özellikle vergilerin, insanlar veya sosyal gruplar üzerinde önemli etkileri olmaktadır. Sosyo-ekonomik açıdan bir bozulma mali krizin en önemli nedenidir. Vergiler kamu hizmetlerinin finansmanını karşılamada önemli bir araç olduğu kadar ekonomik ve sosyal boyutları açısından da toplumsal yaşamda önemli bir yere sahiptir. Toplumsal yaşamla yaşıt olan vergiler, tarih boyu yöneten ve yönetilenler arasında çeşitli uyuşmazlıklara neden olmuştur. Bu çalışmada, mali sistemdeki değişimlerin özellikle de kamu harcamalarının finansmanında vergiler ve vergilerin toplanma biçimlerindeki değişimlerin toplumsal yapının biçimlendirilmesinde önemli bir paya sahip olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Fiscal changes, especially changes on taxation have great effects on people and social groups. Socio-economic corruption is the most important reason for the financial crises. Taxes take an important place in social life from economical and social point of view as well as they provide crucial instrument for public expenditure. The taxes which are equal in age with the social life of humanity, caused differing conflicts between the ruler and the ruled throughout the history. In this study, the changes on fiscal system, especially the changes on taxes and types of tax collection on the provision of public expenditure will be analyzed. The effects of these fiscal changes on the formation of social structure will also be discussed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :