Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 24 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşme sürecinde yoksulluk ve eğitim

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi1
Görüntülenme :
378
DOI :
Özet Türkçe :

Ekonomik küreselleşme, oldukça tartışmalı bir süreçtir. Yoksulluk ise günümüz küreselleşen dünyasında en önemli sorunlardan biridir. Bu çalışmanın temel amacı, küreselleşmenin yoksulluk üzerine etkilerini tartışmak ve küreselleşme sürecinde yoksulluk ile eğitim arasındaki  ilişkiyi irdelemektir. Çalışmada küreselleşme üzerine farklı düşüncelere yer verildikten sonra, yoksulluk kavramı incelenmekte ve yoksulluğun ölçümü ve yoksulluğu etkileyen faktörlere değinilmektedir. Daha sonra yoksullukla eğitim arasındaki ilişki ortaya konmakta ve çalışma, küreselleşen dünyada yoksullukla mücadelede etkin sonuçlar alınabilmesi için, hem ülke bazında hem de küresel ölçekte yoksulluğa sebep olan faktörlerin ortadan kaldırılması önerisiyle bağlanmaktadır. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Economic globalization is a surprisingly controversial process. Poverty is one of the central challenges in today´s global economy and society. The main aim of this paper is to discuss the impact of globalization on poors. So this paper investigates the linkages between poverty and education in the process of globalization. After presenting a discussion on globalization, the poverty, its measure and determinants are reviewed. It is found that there is a strong relationship between low education level and poverty. It concludes that the global community needs to make a concerted effort to accelerate progress and more effectively address the causes of poverty on both national and global levels.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :