Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 27 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kar ve nakit akımlarının bilgisel içeriği ve bilgisel đçeriğe etki eden faktörler

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1, Yüzüncü Yıl Üniversitesi2
Görüntülenme :
341
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın temel amacı, karın ve nakit akımının bilgisel içeriğini ve bilgisel içeriğe etki eden firmaya özgü faktörlerin rolünü ortaya koymaktır. 1997–2007 yıllarını kapsayan çalısmada toplam 1382 gözlemden yararlanılmıstır. Ampirik analizlerde regresyon ve korelasyon analizleri kullanılmıstır. Ampirik analiz sonucunda, hisse senedi getirisi ile kar ve nakit akımı arasında pozitif bir iliski bulunmustur. Bu pozitif iliski özellikle kardaki değisim ve nakit akımdaki değisimde istatistiksel olarak anlamlıdır. Çalısmada literatürden farklı olarak elde edilen önemli bir bulgu da, kardaki değisimin yüksek olduğu durumda bile, yatırımcıların firma değerlemede göz önünde bulundurdukları en önemli kriterin kar olduğunu sonucudur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to empirically examine the relative and incremental information content of earnings and cash flows and the role of firmspecific contextual factors in moderating information content. The study covering 1997- 2007 periods used 1382 observations. Regression and correlation analysis were used in the empirical analysis. The result of the empirical analysis demonstrates that there is a positive relation between stock returns and earnings, cash flows. This positive relation is especially statistically significant in changes in the earnings and changes in the cash flows. Another important finding from the study is also that, apart from the literature, it demonstrates that investors consider earnings per se as the decisive criterion to evaluate firms even in the case of high changes occurring in the earnings.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :