Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 25 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu yönetimi ile bilgi ve iletişim teknolojileri: bir bibliyografik analiz

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 1
Görüntülenme :
300
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, kullanımı günümüzde hızla yaygınlaşan “bilgi ve iletişim teknolojileri”nin kamu yönetimi alanındaki çeşitli kullanımlarını, diğer bir deyişle büyük ölçüde elektronik devlet alanını konu alan akademik makaleler incelenmiştir. Bu amaçla, bünyelerinde kamu yönetimi eğitimi veren bölümler (kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi) bulunan fakülte (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi) dergileri ile memurlara kamu yönetimi uzmanlık eğitimi veren TODAİE tarafından yayımlanan 14 ulusal hakemli derginin 1992-2006 yılları arasındaki 15 yılda yayımlanan sayıları taranarak, e-devlet konusundaki yazılar bulunmuş ve bu makalelerin içerikleri incelenmiştir.  Bu inceleme öncesinde oluşturulan varsayımlar, inceleme sonucunda ortaya çıkan bulgular ışığında değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulguları, hem sözkonusu alanda yapılmış çalışmaların odaklandığı noktaları, hem de üzerinde yeterince çalışılmamış  ve yeni araştırmaların yapılabileceği alanları ayrıntılarıyla tespit etmektedir.

 

Özet İngilizce :

This study presents an inventory of the scholarly articles in the major peer-reviewed journals published by the Economic and Administrative Science Faculties in Turkey and the Public Administration Institute for Turkey and the Middle East about the topic of the relationship between public administration and information and communication technologies. To this end, 14 national peer-reviewed journals are selected, and the e-government related articles published in these journals from 1992 to 2006 are reviewed. The findings of this review are used for verifying and falsifying the hypotheses which came from a preliminary review of the field, before the actual data-collection effort. The findings of the study show both the coverage and foci of the e-government research in Turkey so far, and future agenda.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :