Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 29 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kadın imgesi kullanılan reklamlara yönelik tüketicinin tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Süleymen Demirel Üniversitesi İşletme Bölümü1, Süleymen Demirel Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
604
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz rekabet koşullarında tutundurma karma elemanlarından biri olarak nitelendirilen reklamlar, tüketiciyi etkileme bakımından çok büyük önem arz etmekte ve işletmeler tarafından yoğun biçimde kullanılmaktadır. Reklam aracılığıyla bireyler tüketmeye ve tüketim alışkanlıkları kazanmaya ikna edilmektedirler. Bu doğrultuda toplumu oluşturan bireyler reklamların hedef kitlesi olarak seçilmekte ve yönlendirilmektedirler. Bu yönlendirme reklamlarda yer alan çeşitli imgelerle daha kolay gerçekleşebilmektedir. Özellikle reklamlarda kullanılan kadın imgeleri reklamın ilgi çekiciliğini, hatırlanma oranını arttırmakta ve bu durumun, reklamı yapılan ürün ya da hizmetin satışlarına yansıdığı düşünülmektedir. Belirtilen bu temel çıkış noktasından hareketle bu çalışmada, kadın imgelerin kullanıldığı televizyon reklamlarının tüketici açısından nasıl algılandığına, bu tür reklamlara karşı tüketicilerin tutum ve davranışlarına açıklık getirilmeye çalışılmış ve kadın imgelerin kullanıldığı reklamların etkinliği bu doğrultuda sorgulanmıştır. Kadın imgelerin kullanıldığı reklamlara yönelik tüketicinin tutum ve davranışlarını tespit etmek amacıyla saha araştırması yapılmıştır. Tüketicilerin, kadın imgelerin kullanıldığı reklamlara yönelik tutum ve davranışları ve bu tür reklamlara bakış açılarını tespit etmek amacıyla anket çalışması kapsamında gerekli analizler yapılarak tüketicinin tutum ve davranışları tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Advertisements which are considered to be one of the promotion mix elements in today's competitive environment has great importance in terms of influencing consumer, and are used extensively by businesses. Individuals are persuaded to consume and to gain consumption habits through advertising. Accordingly individuals composing community are selected and are directed as target mass. This direction can be done more easily with the various images located in the advertisements. Especially female images used in advertisements increase the attractiveness, recalling rate of the advertisement, and this situation is thought to be reflected in sales of advertised product or service. Moving from this basic starting point specified, the aim of this study is to clarify how television advertisements using female images perceived by consumers, it is tried to clarify consumer attitudes and behaviours towards this type of advertisements and the effectiveness of advertisements using female images is questioned in this direction. In this study, a survey has been conducted to determine consumer attitudes and behaviours towards the advertisements using female images. To determine consumers' attitudes and behaviours towards the advertisements using female images and their perspectives on such advertisements, by doing necessary analysis under survey, consumer attitudes and behaviours are identified.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :