Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 24 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Job attributes and work attitudes: a research in a manufacturing company

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi1
Görüntülenme :
298
DOI :
Özet Türkçe :

This paper aims to explore the impact of teamwork participation on employee satisfaction and commitment in a manufacturing company. Along with teamwork, perceptions of job characteristics such as autonomy and complexity form the variables whose impact on attitudes has been studied. The findings of regression analysis reveal that the change in commitment level is significantly explained by complexity whereas the only significant independent variable explaining change in job satisfaction was job group. Teamwork participation does not make a difference in neither job satisfaction nor company commitment. The findings are interpreted combined with the findings of interviews to understand the social context in which teamwork is implemented.

Özet İngilizce :

Bu makale, takım çalışmalarına katılımın çalışanların işten duydukları memnuniyete ve işlerine duydukları bağlılığa olan etkisini, üretim sektöründe faaliyet gösteren bir firmada araştırmayı amaçlamaktadır. Takım çalışmasına katılımın yanısıra, özerklik ve karmaşıklık gibi iş ile ilgili nitelikler de çalışanların tutumlarına etki eden değişkenler olarak ele alınmıştır. Regresyon analizi sonucu elde edilen sonuçlar, işteki karmaşıklığın işe bağlılıkta meydana gelen değişimin istatistiksel olarak anlamlı bir yüzdesini açıklarken, yalnız meslek grubu değişkeninin işten duyulan tatmini açıkladığını göstermiştir. Takım çalışmalarına katılımın ise işten duyulan memnuniyet ve işe karşı duyulan bağlılığı etkilemediği görülmüştür. Takım çalışmalarının yer aldığı sosyal ortamın da anlaşılabilmesi için, bulgular yapılan mülakatlarla birleştirilerek yorumlanmıştır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :