Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 25 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Individual and organizational factors that affect political behavior

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 1
Görüntülenme :
444
DOI :
Özet Türkçe :

Political behavior is defined as organizationally non-sanctioned behavior which may be detrimental to organizational goals or to the interests of others in the organization. Recent research has identified a number of factors that encourage political behavior. Some of these factors are individual and some are organizational factors. This study aims to find out which of the organizational and individual factors affect political behavior. The study is conducted by distributing questionnaires to employees in different organizations and sectors. The sampling is convenience sampling. The sample includes 350 individuals. The response rate is 94%. The results of the regression analyses revealed that both individual and organizational factors affect political behavior.

Özet İngilizce :

 

Politik davranış kurumsal olarak onaylanmayan ve kurumsal amaçlara ya da kurumda çalışanların çıkarlarına zarar verebilecek davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Son dönemde yapılan araştırmalar politik davranışa neden olan çok sayıda faktörün olduğunu belirlemiştir. Bunlardan bazıları bireysel, bazıları da kurumsal niteliktedir. Bu çalışmada, politik davranışı etkileyen kurumsal ve bireysel faktörlerin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Çalışma-da anket yöntemi kullanılmış ve farklı sektör ve kurumda çalışanlara anket dağıtılmıştır. Örneklem kolay ulaşılabilir örneklemedir. Toplam 350 anket dağıtılmıştır. Geri dönüşüm oranı %94’tür. Yapılan regresyon analizi sonucunda hem bireysel hem de kurumsal faktörlerin politik davranışı etkilediği ortaya çıkmıştır. 

 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :