Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 22 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hastanelerde halkla ilişkiler: sağlık bakanlığı, üniversite, ssk ve özel hastane yöneticilerinin halkla ilişkiler uygulamalarına yönelik ampirik bir araştırma

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1, Hacettepe Üniversitesi2
Görüntülenme :
577
DOI :
Özet Türkçe :

 

Son yıllarda çeşitli nedenlerle hastaneler kaynak sıkıntısı çekmekte ve bunun sonucunda çevresel  değişimlere   ayak uydurmakta güçlük çekmektedir. Hastanelerin bu sorunu  aşmasında yardımcı olacak  yöntemlerden birisi de  halkla ilişkilerdir. Çünkü toplumun beğeni ve desteğini kazanmış bir işletme kolay kolay yıkılamaz. İşletmeler gerek iç, gerekse dış çevreyle ve müşterileri ile olan ilişkilerini güçlendirmede, toplumda iyi bir imaj yaratmada ve müşteri bağımlılığını sağlamada,  çevresel değişikliklerin izlenmesi ve çevre desteğinin sağlanmasında halkla ilişkiler tekniklerini yoğun olarak kullanmaktadırlar.Bu çalışmada Türkiye’de değişik kurumlara ait (Sağlık Bakanlığı, Üniversite,  SSK ve Özel) hastanelerde halkla ilişkiler uygulamalarına ilişkin olarak hastane yöneticilerinin görüşleri belirlenmiş ve karşılaştırılmıştır.  Araştırma ile, 149 hastane yöneticisinden elde edilen anket sonuçlarına dayalı olarak, hastanelerdeki halkla ilişkiler uygulamaları yöneticilerin algılamalarına dayalı olarak analiz edilmektedir. Hastane yöneticilerinin çok önemli bir kısmı (%65) çalıştıkları hastanelerde toplumu ve ihtiyaçlarını tanımaya yönelik, (%71’i) ise faaliyetlerini çevreye tanıtmaya yönelik bir çabanın bulunmadığını ifade  etmişlerdir.   

 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

 

Hospitals have been, especially for recent years, suffering from lack of resources due to various reasons and therefore having difficulties to keep up with environmental changes. One of the techniques to help the hospitals to overcome this problem is PR practices. Any enterprise can not easily collapse if they receive the necessary support and approval from the community they serve. Enterprises have been heavily using PR techniques to improve their relations with both internal and external environments, their clients, to create a good image acceptable by the community, in following changes in their environment and in getting necessary community support.In this study, opinions of hospital managers, working for different hospitals belong to different institutions (Ministry of Health, Universities, SSK and Private), on PR practices of their hospital are compared and differences are analyzed. The data is collected from 149 hospital managers by using a questionnaire form. The majority of hospital managers (%65) stated that there is no effort for understanding the environment and the needs of the society, and (%71) of the managers also noted that the hospitals are not trying to promote their services to the public.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :