Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 22 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal serbestleşmenin tasarruf kararlarına etkisi: türkiye örneği

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
351
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Türkiye örneğinde, finansal serbestleşmenin toplam tasarruflar üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu doğrultuda, çalışmada, finansal baskının göstergesi olarak reel faiz hadleri değerlendirilirken, finansal piyasaların gelişmişlik düzeyinin göstergesi olarak  likidite kısıtı ve finansal derinlik değişkenleri ele alınmıştır. Elde edilen bulgularda, finansal serbestleşmenin finansal baskı boyutu için anlamlı bir ilişki elde edilememişken, finansal derinlik ve likidite kısıtı boyutları için iki farklı yönde çalışan etki bulunmuştur. Diğer taraftan, toplam tasarruflarla reel gelir büyüme hızı arasında elde edilen pozitif ilişki çerçevesinde, büyümeyi ve kalkınmayı sağlayacak politikaların tasarruflar üzerinde olumlu katkı yaratabileceği gösterilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is to explore the effects of financial liberalization on aggregate saving rates in Turkey. To measure these effects, three indicators have been used; real interest rates -as a measure of financial repression-, liquidty constraints and financial depth –as measures of financial development’s level. Since higher real interest rates do not lead to higher saving rates, the results do not support McKinnon-Shaw hypothesis for Turkey. Also, the results show that financial development’s indicators have opposite direction effects on aggregate saving rates in Turkey. On the other hand, the findings show that saving rates rise with the growth rate of real per capita income. So, policies that spur development are an indirect but effective way to raise aggregate savings.

 

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :