Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 28 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Determinants of cross-regional income differentials: the case of turkey

Yazar kurumları :
Hacettepe University1, Department of Economics2, Republic of Turkey Prime Ministry3, Undersecretaries of Customs4
Görüntülenme :
302
DOI :
Özet Türkçe :

The basic goal of this study is to enquire the major determinants of income and rate-of-growth disparities amongst Turkish regions. Accordingly, coming up with a number of policy proposals to tackle the question of cross-regional income distribution is modestly one of the next objectives. The method we opt for is the empirical estimation methods for panel data. To this end, a pooled data set of Turkish provinces for the period 1980-2000 is employed. It is objected to examine the main causes of income and growth differential among Turkish regions especially by taking into account the likely factors advocated in the literature by neoclassical theory, endogenous growth theories and new economic geography models. The coefficient of variations shows that the most varying factors amongst regions are the relative shares in total industrial output, industrial employment rates and demographic concentration, besides per-capita investment and income. Estimation results indicate that differences in physical and human capital accumulation, the industrial composition of employment and demographic variables are amongst the basic determinants of cross-provincial per-capita income disparity.

Özet İngilizce :

Bu çalısmanın amacı Türkiye’de bölgeler arası büyüme oranları ve gelir farklılıklarının belirleyenlerinin arastırılmasıdır. Bu bağlamda bölgeler arası gelir dağılımı konusuyla ilgili sorunlar için politika önerileri getirmek bir başka diğer amaçtır. Kullanacağımız ampirik tahmin yöntemi panel veridir. Bu amaçla Türkiye’deki illerinin 1980-2000 yılları arasındaki verileri kullanılmıştır. Türkiye bölgeleri arasındaki gelir ve büyüme farklılıklarının temel belirleyenlerinin, literatürde neoklasik teori, içsel büyüme teorileri ve yeni ekonomik coğrafya teorileri tarafından savunulan olası faktörler dikkate alınarak incelenmesi hedeflenmektedir. Değisim katsayısı hesaplamaları bölgeler arasında en çok değişen faktörlerin, kisi başına gelir ve yatırımın yanısıra, toplam endüstriyel çıktının üretim içindeki payı, endüstrideki istihdam ve nüfus yoğunluğu olduğunu göstermektedir. Tahmin sonuçları bölgelerarası kişi basına gelir farklılıklarının temel belirleyenlerinin, fiziki ve beşeri sermaye birikimi, istihdamın endüstriyel dağılımı ve demografik değiskenler olduğuna isaret etmistir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :