Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 26 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çok uluslu işletmelerin tutundurma faaliyetleri ve kitle iletişim araçlarının küresel tüketici kültürü üzerine etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 1
Görüntülenme :
460
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, çok uluslu işletmelerin tutundurma faaliyetleri ve kitle iletişim araçlarının küresel tüketici kültürü üzerindeki etkisini açıklamayı hedeflemektedir. Küreselleşme, tüketici pazarlarının özelliklerini ve tüketicilerin satın alma davranışını değiştirmektedir. Küresel tüketici kültürü, tek bir ülkenin değil, uluslararası olarak tanımlanan daha büyük grupların kültürel kimliği olarak tanımlanmaktadır. Öğrenciler üzerinde yapılan ampirik araştırmada, küresel tüketici kültürünün, çok uluslu işletmelerin tutundurma faaliyetleri ve kitle iletişim araçlarının etkisiyle şekillenmekte olduğu saptanmıştır. Bulgular ışığında, pazarlama yöneticileri ve araştırmacılara öneriler sunulmaktadır.

Özet İngilizce :

This study aims to explain the effect of promotion activities of multinational firms and mass media on global consumer culture. Globalization has changed the consumer buying behaviors and characteristics of consumer markets. Global consumer culture is defined as cultural entity not associated with a single country, but rather a larger group recognized as international. According to the findings of this empirical study conducted on university students is found that global consumer culture is shaped by the promotion activities of multinational firms and global mass media. In the light of findings, suggestions are presented for marketing managers and researchers.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :