Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 25 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bireysel emeklilik fonlarının performans değerlendirmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi1
Görüntülenme :
372
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişmekte olan bir piyasa olarak görülen Türkiye ekonomisi 15.4 milyar ABD Doları tutarında yatırım fonu kapasitesine sahiptir. 2003 yılında faaliyete geçen bireysel emeklilik sistemindeki fonların büyüklüğü ise 3 yılda yaklaşık 1.8 milyar ABD Doları düzeyine yükselmiştir. Bu çalışmada aktif portföy anlayışı ile yönetilen büyüme amaçlı 9 adet emeklilik fonunun, klasik performans değerlendirme yöntemleri ile çok faktörlü yöntemler bağlamında performansları değerlendirilmiş olup, bu fonların performans devamlılıkları da araştırılmıştır. Klasik yöntemler ile yapılan çalışmalarda emeklilik fonlarının piyasa portföyüne göre başarılı performans sergilediği belirlenmiştir. Çok faktörlü performans değerlendirme çalışmalarında ise fonların seçicilik kabiliyetleri ile performans-larının başarılı olduğu, ancak piyasa zamanlama çabalarının henüz arzu edilen seviyede olmadığı gözlemlenmiştir. Performans devamlılık çalışmalarında, fonların güçlü performans sergileme eğiliminde oldukları belirlenmiştir. Sonuç olarak, emeklilik fonlarının gösterdiği olumlu performanslar ve performans devamlılıkları ile bireysel emeklilik sisteminin haiz olduğu yapısal avantajlar (vergi, fon kesintisi vb.) neticesinde uzun vadeli finansal beklentileri olan bireysel yatırımcılar açısından cazip görüldüğü ve bu durumun sermaye piyasalarının gelişimine katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Özet İngilizce :

As an emerging market, Turkish economy has the fund capacity of USD 15.4 billion. Turkish pension fund sector, established in 2003, has currently achieved the fund size of USD 1.8 billion. In this study, 9 actively managed growth fund evaluated either in terms of conventional performance methods or in multiple factor evaluation method, in this regard the performance persistence of the funds has also been investigated. Conventional methods have revealed that the funds have superior performance upon the market portfolio. However, multiple factor method has shown that the funds have strong performance with an efficient selectivity, on the other hand the ability of market timing of these funds have found inadequate. In performance persistence studies, we found that pension funds have a tendency to show vigorous performance. Consequently, having considered the positive performance figures with performance continuities and structural advantages (tax, fund stoppages etc.), the pension fund sector would appeal high demand for long term financial investors, so that the Turkish capital markets might be affected positively.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :