Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 22 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bankacılıkta cam tavan: kadın ve erkeklerin kadın çalışanlar ve kadınların üst yönetime yükseltilmelerine yönelik tutumları

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
338
DOI :
Özet Türkçe :

Kadın ve erkeklerin, çalışan kadınlar ve kadınların üst yönetim kademelerine getirilmelerine ilişkin tutumları değerlendirilmek istenmiştir. Bankacılık sektöründen 150 ilk kademe yöneticisinden, geliştirilen tutum ölçeği itibariyle veriler toplanmıştır. Kadın ve erkeklerin birbirlerinden farklı tutumlara sahip oldukları, erkeklerin kadınlardan bu konuda daha olumlu tutumlara sahip oldukları belirlenmiştir. Çalışmada bazı demografik değişkenlerin ve banka statüsünün tutumlar üzerindeki etkisi de değerlendirilmeye çalışılmış ancak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The attitudes of women and men related to the working women and promoting women to the upper level management was investigated. The data was collected from 150 first level managers in banking sector using a determination scale for attitudes developed by the authors. The results indicated that women and men had different attitudes on these issues and men had higher attitude scores than women. The study also examined the effects of some demographic factors as well as the banks’ status on women and men’s attitudes and found that there are no meaningful relationships between them.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :