Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği'nde özel tüketim vergilerinin uyumlaştırılması ve türkiye açısından değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
526
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliği’nde vergilerin uyumlaştırılması çalışmalarındaki temel ilkeleri, özel tüketim vergileri konusundaki düzen-lemeleri ve uyum çalışmalarını genel olarak incelemektir. Ayrıca, Türkiye’nin özel tüketim vergisi konusundaki uygulamaları, Avrupa Birliği’nin vergi uyumlaştırma çalışmaları çerçevesinde değerlendirile-cektir. Bu çalışmada Türkiye’nin özel tüketim vergisi uygulamasının Avrupa Birliği uygulamaları ile matrah, konu ve oran açısından bazı farklılıklara sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca Türkiye’nin uygulamasında, vergileme stratejisinde rekabet gücü açısından zaaflar olduğu ve vergi düzenlemelerinin iktisadi ve sosyal yönünün dikkate alınmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this paper is to examine the main principles of harmonization, regulations and the harmonization experiences about excise taxes. Moreover, the Turkish excise tax (ÖTV) practices with respect to tax harmonization experiences of European Union are evaluated. In this paper, when the Turkish practices of excise tax are compared with the European Union practices, some differences are observed with respect to the subject, assessment and rates. Also, it is concluded that there are some weaknesses in the taxation strategy in the Turkish excise tax practice in terms of competition power and economic and social aspects.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :