Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 22 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği ülkelerine ait ürünlerin esas ülke etkilerinin milliyet merkezcilik çerçevesinde araştırılması

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
343
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliği ülkelerinde üretilen ürünlerin, Türk tüketicisinin bakış açısıyla esas ülke etkilerini milliyet merkezcilik etkisiyle birlikte araştırmaktır. Bu amaçla, Ankara’daki 471 hanehalkına AB üyesi bazı ülkelere (Almanya, Fransa, İngiltere, İsveç, İtalya) ait otomobillerine yönelik tutumları ve milliyet merkezcilik düzey-leri sorulmuştur. Elde edilen veriler ANOVA ve basit doğrusal regresyon ile analiz edilmiştir. Ulaşılan sonuçlara göre, katılımcılar, AB ülkelerine ait ürünlerin esas ülke etkilerini anlamlı düzeyde farklı değerlendirmektedirler. Bu fark katılımcıların milliyet merkezcilik düzeyine göre de değişmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study is to investigate Turkish customer view about the country of origin effect with the influence of the customer’s ethnocentric level. For this purpose, the households in Ankara were asked for their attitudes toward some automobiles belong to some European Union countries namely England, France, Germany, Italy, Sweden, and their ethnocentric level. The data collected with the 471 questionnaires were analyzed by ANOVA and Simple Linear Regression. It was concluded that, the respondents assigned significantly different country of origin effect to the different brands. Those differences were varied with the ethnocentric level of the respondents. 

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :