Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 24 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Assessing drivers of brand choice process of university students

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi1
Görüntülenme :
260
DOI :
Özet Türkçe :

Consumers are tending to the proprietary goods when they have difficulty in making purchase decision among the similar or different product categories. Customers become loyal and prefer the brands-they believe that these brands can meet individual needs and expectations. In this study, proportions spent on favourite brands of the university students in the six product category and attitudes related with some factors which can be effective in brand loyalty and brand choice process based on price insensitive were measured by using questionnaire. However, data provided was compared (using Analysis of Variance and T-Test for Independent Samples) by demographic characteristics of the students and was found out significant differences. According to the results, while shampoo category has the highest level of proportion spent on favourite brand, chocolate and shampoo have the least price insensitive in the product categories. In addition, It’s identified that quality is the most effective factor in brand choice in terms of students.

Özet İngilizce :

Tüketiciler benzer ve farklı ürün kategorileri arasında satınalma kararı verirken zorlandıklarından markalı ürünlere yönelmektedirler. Müşteriler bireysel gereksinim ve beklentilerini karşılayabileceğine inandıkları markaları tercih etmekte ve sadık kalmaktadırlar. Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin altı ürün kategorisinde favori markaya yaptıkları harcama oranları ve fiyata karşı duyarsızlıklarına bağlı olarak marka sadakati ve marka seçim sürecinde etkili olabilecek bazı faktörlere ilişkin tutumları anket kullanılarak ölçülmüştür. Ayrıca, elde edilen bulgular öğrencilerin demografik özelliklerine göre (Bağımsız Örneklemler için Varyans Analizi ve T Testi kullanılarak) karşılaştırılmış ve anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre,  favori markaya yapılan harcama oranının en yüksek olduğu ürün kategorisi şampuan iken fiyata karşı en duyarsız olunan ürün kategorileri ise çikolata ve şampuandır. Bununla birlikte, üniversite öğrencileri açısından marka seçiminde en etkili faktörün kalite olduğu belirlenmiştir

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :